Aksoy Holding

1978 yılında kurulan Aksoy Holding, faaliyetlerini Petrol & Enerji, Turizm & Gayrimenkul ve Uluslararası Ticaret olmak üzere 3 iş kolunda sürdürmektedir.

Aksoy Holding, Petrol & Enerji alanındaki faaliyetlerini Turcas Petrol (BIST:TRCAS) ve iştirakleri aracılığıyla yürütür. 85 yıllık geçmişe sahip Turcas Petrol, sektörlerinde lider konumda bulunan firmalara iştirak eden petrol ve enerji odaklı bir yatırım şirketidir. Turcas'ın akaryakıt ve madeni yağlar sektöründeki iştiraki Shell & Turcas Petrol, Türkiye çapında sayısı 1.050’ye ulaşan Shell markalı istasyon ağı, akaryakıt terminalleri, madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetleri ve 2015 yılında gerçekleştirdiği 16.5 milyar TL net satış hasılatı ile sektöründe lider konumda olmanın yanı sıra, Türkiye ekonomisinin en büyük şirketlerinden biridir. Turcas, enerji alanında ise Alman RWE ile kurduğu ortak girişim sirketi RWE & Turcas Güney Elektrik bünyesinde 600 milyon Avroluk bir yatırım yaparak 775 MW kurulu gücündeki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralını 2013 yılında faaliyete geçirmiştir. Denizli Santralı Türkiye elektrik tüketiminin % 2’sini karşılayabilmektedir. Bilinen enerjilerin yanı sıra Turcas, Aydın, Denizli ve Manisa'da sahip olduğu ruhsatlara istinaden jeotermal kaynaklara dayalı enerji üretimi alanında yatırımlar yaparak varlık portföyünü çeşitlendirmektedir.

Aksoy Holding’in faaliyet gösterdiği ikinci iş kolu ise Turizm & Gayrimenkul'dür. Hilton oteller zinciri tarafından işletilen İstanbul’un en büyük 5+ yıldızlı oteli Conrad İstanbul Bosphorus’un ana hissedarı olan Aksoy Holding, Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları, Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları ve Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları adlı iştirakleri aracılığıyla gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar yapmaktadır.

Aksoy Holding çatısı altında yer alan üçüncü iş kolu da Irak ve Azerbaycan pazarlarına odaklanmış olan Uluslararası Ticaret'tir. Bu iş kolundaki faaliyetler, Aksoy Enternasyonal, Aksoy Middle East ve Aksoy Iraq şirketleri ile yürütülmektedir.

Aksoy Holding, tüm iş kollarında küresel ortaklarla birlikte yatırım, üretim, ihracat, dağıtım ve ticaret yapmaya devam ederken, kurumsal yönetim, etik değerler, saygınlık ve liderlik bakımından en yüksek standartlara sahip dinamik yönetimi ile sürekli büyüyen ve Türkiye’nin en çok takdir edilen şirketlerinden biri olma vizyonunu benimsemektedir.

1.080 kişi istihdam eden Aksoy Holding'in 2014 sonu konsolide finansal tabloları uyarınca toplam varlıkları 1,86 milyar TL’ye ulaşırken özsermayesi 985 milyon TL’yi aşmıştır.

www.aksoy.com